سرويس دهنده IIS چيست وچه کارايي دارد؟

يکي از سرويس دهندگان وب است که از آن براي براي نشر و توزيع سريع محتويات مبتني بر وب ، براي مرورگرهاي استاندارد استفاده مي شود

IIS)InternetInformation services) ) چيست

يکي از سرويسدهندگان وب است  که از آن براي براي نشر و توزيع سريع محتويات مبتني بر وب ،براي مرورگرهاي استاندارد استفاده مي شود . نسخه پنج IIS ، صرفا" براي سيستم هاي  مبتني برويندوز 2000 قابل استفاده است . نسخه هاي ويندوز 2000  Server و Advanced server  بمنظور نصب IIS  ، مناسب و بهينه مي باشند . نسخه پنجبراي  استفاده در نسخه هاي قديمي ويندوز طراحي  نشده است . امکان نصب IIS نسخه پنج ،  بهمراه ويندوز Professional نيز وجود داشته  وليبرخي از امکانات آن نظير : ميزبان نمودن چندين وب سايت ،  اتصال به يک بانکاطلاعاتي ODBCو يا محدوديت دردستيابي از طريقIP   درآن لحاظ نشده است.

 

شبکه هايکامپيوتري

استفاده از شبکههاي کامپيوتري از چندين سال قبل رايج و در ساليان اخير روندي تصاعدي پيدا کرده است.اکثر شبکه هاي پياده سازي شده در کشور  مبتني برسيستم عامل شبکه اي ويندوز مي باشند .  شبکه هاي کامپيوتري، بستر و زير ساخت مناسب براي سازمانها و موسسات را در رابطه با تکنولوژي اطلاعات فراهم مي نمايد . امروزه اطلاعات  داراي ارزش خاص خود بوده و تمامي ارائه دهندگان اطلاعات با استفادهاز شبکه هاي کامپيوتري زير ساخت لازم را براي عرضه اطلاعات  بدست آورده اند .

عرضه اطلاعات درسازمان ها و موسسات به چه صورت مي توان باشد

 عرضه اطلاعات  توسط سازمان ها و موسسات ميتواند بصورت محلي ويا  جهاني  باشد. با توجه به جايگاه والاي اطلاعات ازيکطرف و نقش شبکه هاي کامپيوتري ( اينترانت و يا اينترنت )  از طرف ديگر ،لازم است به مقوله امنيت در شبکه هاي کامپيوتري توجه جدي شده و هر سازمان با تدوينيک سياست امنيتي مناسب ، اقدام به پياده سازي  سيستم امنيتي نمايد . مقولهتکنولوژي اطلاعات به همان اندازه که جذاب و موثر است ، در صورت عدم رعايت اصولاوليه  به همان ميزان و يا شايد بيشتر ، نگران کننده و مسئله آفرين خواهد بود.

امنيت در شبکههاي کامپيوتري

بدون ترديدامنيت در شبکه هاي کامپيوتري ، يکي از نگراني هاي  بسيار مهم در رابطه باتکنولوژي اطلاعات بوده   که متاسفانه کمتر به آن  بصورت علميپرداخته شده است . در صورتيکه داراي اطلاعاتي  با ارزش بوده  و قصدارائه آنان  را بموقع  و در سريعترين زمان ممکن  داشته باشيم،  همواره مي بايست به مقوله امنيت، نگرشي عميق  داشته و با يکفرآيند  مستمر آن را دنبال نمود .

اغلب سازمان هايدولتي و خصوصي در کشور، داراي وب سايت اختصاصي  خود در اينترنت مي باشند . سازمان ها و موسسات براي ارائه وب سايت ،يا خود امکانات مربوطه را فراهم نموده و با نصب تجهيزات سخت افزاري و تهيه پهنايباند لازم،  اقدام به عرضه سايت خود در اينترنت نموده و يا از امکانات مربوطبه شرکت هاي ارائه دهنده خدمات ميزباني استفاده مي نمايند . وجه اشتراک دو سناريويفوق و يا ساير سناريوهاي ديگر، استفاده از يک سرويس دهنده وب است  . بدونترديد سرويس دهنده وب يکي از مهمترين نرم افزارهاي موجود در دنياي اينترنت محسوبمي گردد . کاربراني که به سايت يک سازمان و يا موسسه متصل  و درخواستاطلاعاتي را  مي نمايند ، خواسته  آنان در نهايت در اختيار سرويس دهندهوب  گذاشته مي شود . سرويس دهنده وب،  اولين نقطه ورود اطلاعات  وآخرين نقطه خروج اطلاعات از يک سايت  است . بديهي است نصب و پيکربندي مناسبچنين نرم افزار مهمي ، بسيار حائز اهميت بوده  و تدابيرامنيتي خاصي را طلب مينمايد .در ادامه  به بررسي  نحوه پيکربندي سرويس دهنده وب IIS در شبکه هاي مبتني بر ويندوز با تمرکز برمسائل امنيتي ، خواهيم پرداخت.

 

 14 ورژن متفاوت از IIS ها منتشر شده است:

IIS 1.0 که افزونه اي رايگان براي Windows NT 3.51

IIS 2.0 که براي Windows NT 4.0

IIS 3.0 که در service Pack 2 منتشر شده براي Windows NT 4.0

IIS 4.0 که در قسمتي از “Option Pack” براي Windows NT 4.0

IIS 5.0 که براي نخستين بار براي Windows 2000

IIS 5.1 که در Windows XP Professional

IIS 6.0 که در Windows Server 2003 و  Windows XP Professional x64 Edition

IIS 7.0 که در  Windows Vista و Windows Server 2008

IIS 7.5 که در  Windows 7 و Windows Server 2008 R2

IIS 8.0 که در  Windows 8 و Windows Server 2012

IIS 8.5 که در  Windows 8.1 و Windows Server 2012 R2

IIS 10.0 که در Windows 8 و Windows 10 و Windows server 2016

IIS 10.0 نيز بعد از انتشار اوليه آن با نسخه جديد 1709 وارد بازار شد و edit بر روي نسخه اوليه بوده است.

IIS 10.0 آخرين نسخه  انتشار شده که در Widows 10 و Windows server 2019 قابل استفاده مي باشد.

 
نکته بسيار مهم  تمامي ورژن هاي IIS تا قبل از نسخه 7?0 تنها از 10 اتصال به طور همزمان به يک وب سايت پشتيباني مي کنند
 

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.