كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : کدامند؟ ASP-NETزبانهای برنامه نویسی در :

شرح : شما در ASP.NET مي توانيد از هر زبان برنامه نويسي که با بدنه NET. سازگار باشد استفاده کنيد. اين زبانها عبارتند از Visual Basic.NET و #C و JScript.NET . اين بدين معني است که شما جهت نوشتن برنامه در ASP.NET نياز به فراگيري زبان جديدي نداريد و اگر يکي از زبانهاي ويژوال بيسيک يا ++C يا جاوا را مي دانيد هم اکنون مي توانيد در ASP.NET برنامه بنويسيد.از طرف ديگر تعدادي زبانهاي ديگر توسط بعضي از شرکتهاي فعال در اين زمينه به مجموعه زبانهاي استاندارد ASP.NET افزوده شده است. بعنوان مثال اگر مايل باشيد حتي مي توانيد از PERL و COBOL هم در ASP.NET استفاده کنيد.