يک وب سايت خوب وقتي خلق مي گردد که حوزه طراحي گرافيک با حوزه برنامه نويسي وب در هم آميزد و شما بتوانيد سايتي با گرافيک خوب و اصول برنامه نويسي درست را پيش روي خود داشته باشيد.
گرافيک وب، نحوه و ترکيب استفاده از رنگ ها، چيدمان عناصر تصويري در سايت، نوع و سايز قلم ها، رنگ قلم ها، نمايش تصاوير و در کل موضوعاتي از اين دست را شامل ميشود. برخي هم گرافيک وب را منحصر به طراحي لوگو و بنرهاي تبليغاتي در سايت مي دانند که از نظر ما اينها بخش ناچيزي از گرافيک وب است و در دل آن جاي دارد.