اين کتابخانه برگرفته از همان کتابخانه Jquery است ، با اين تفاوت که در اين کتابخانه توابع خاص تعريف شده است که به کمک آن شما به راحتي مي توانيد افکت هايي مانند  Draggable , Droppable , Resizable , Selectable , Sortable و … را در سايت خود پياده سازي کنيد . فقط کافيست اين کتابخانه را فراخواني کنيد. براي آشنايي با Jquery UI و توابع آن مي توانيد به سايت http://jqueryui.com رجوع کرده و با استفاده از توابع و پلاگين هاي موجود بهترين افکت ها را در سايت خود پياده سازي کنيد .