اطلاعات متني حجم بسيار کمي دارند و به سرعت بارگذاري ميشوند، اما در زمنيه استفاده از عناصر چندرسانه اي ( MultiMedia ) بايد تدابيري انديشيده شود تا ضمن حفظ جذابييت ظاهري صفحات، سرعت بارگذاري صفحات وب نيز بالا باشد.

يکي از اين تدابير استفاده از عناصر چندرسانه اي ( MultiMedia ) با قالب هاي کم حجم است. به عنوان مثال فايل هاي Wav. کيفيت بسيار بالايي دارند اما به دليل حجم بالا، استفاده از فايل هايي با اين قالب در صفحات وب توصيه نميشود، اما در مقابل قالب هاي صوتي Midi. و MP?. به دليل کم حجم بودن ميتوانند در صفحات وب مورد استفاده قرار گيرند.

ساخت مالتي مديا