مزاياي نرم افزارهاي مديريت محتوا به شرح زير است:

•    پشتيباني از زبان هاي مختلف (چند زبانه بودن)
•    قابليت ايجاد فروشگاه مجازي
•    قابليت توليد نقشه سايت بصورت اتوماتيك
•    قابليت جستجو در سايت
•    ارائه گزارش آمار بازديد كنندگان صفحات سايت

•    امكان استفاده از فرم ساز جهت ورود اطلاعات كاربران سايت

 فعاليت شرکت نرم افزاري