فناوريي است كه در توسعه‌ي ASP.Net ضروري بوده و سرويس‌هايي نظير ايجاد فرم‌هاي ويندوز و فن‌آوري جديد rich client development را ارائه مي‌دهد و شامل دو بخش است:

? Common Language Run time
- محيط run time اي ايجاد مي‌كند كه در آن كدهاي نوشته شده به زبان هاي .Net اجرا مي‌شود. آن، مديريت اجراي كدهاي .Net را نيز بر عهده دارد كه شامل مديريت حافظه و اشياء مي‌باشد. علاوه بر سرويس‌هاي مديريتي، اشكال زدايي، رسيدگي به استثنائات و وراثت در ميان چند زبان را داراست. لازمه‌ي اجراي اين وظايف آن است كه كامپايلرهاي زبان از CLS پشتيباني مي‌كند. كامپايلرها، كدهاي نوشته شده را به كد مياني MSIL تبديل مي‌نمايد. سپس در زمان نصب و يا در حين اجرا ، به كد ماشين تبديل مي‌گردند.

? Class Library – مجموعه‌اي از كلاس‌هاي .Net است كه برنامه‌نويسان را قادر مي‌سازد تا از برنامه‌هاي كاربردي خود استفاده نمايند. اين كلاسها توسط محفظه‌هايي به نام Name space سازماندهي مي‌شوند.

.Net Frame work شامل كامپايلر زبانهاي C# ، Visual Basic و JScript است، همچنين مي‌توان زبانهاي ديگري نظير Cobol.Net و Perl را نيز به آن افزود.

- Visual Studio.Net – جهت افزايش سرعت و راحتي برنامه‌نويسي مورد استفاده قرار مي‌دهند. يك محيط توسعه مجتمع IDE است كه زبانهاي Visual Basic ، Visual C ++ و C# را دارا بوده و همچنين قابليت‌هايي نظير خطايابي و اشكال‌زدايي از اين محيط بصورت اشتراكي استفاده مي‌كنند.