• مشاوره پيش از انعقاد قرارداداد
مشاوره براي نوع اجراي مالتي مديا (تمام انيميشن، نيمه انيميشن و ...)
انتخاب مناسب‌ترين رنگ‌ها براي استفاده در قالب گرافيک و انيميشن
انتخاب بخش‌هاي مورد نياز پروژه
 
  • تنظيم طرح و برآوردهاي مکتوب (زمان و هزينه)
تنظيم طرح مکتوب از کليه‌ي نيازهاي برآوردشده و جزئيات کليه‌ي بخش‌ها و امکانات مولتي مديا در جلسه‌ي مشاوره.
برآورد زمان مورد نياز اجراي پروژه و ذکر آن در طرح مکتوب با جزئيات کامل.
برآورد هزينه مورد نياز اجراي پروژه و ذکر آن در طرح مکتوب با جزئيات کامل.
ارسال طرح مکتوب، برآورد زمان و برآورد هزينه و ارسال آن براي سفارش دهنده.
تائيد يا عدم تائيد توسط سفارش دهنده (در صورت عدم تائيد، روال فوق مجددا تا تائيد نهايي طرح و برآوردهاي جديد ، طبق تغييرات طرح و با در نظر گرفتن شرايط سفارش دهنده تکرار مي‌گردد).
 
  • مرحله‌ي قرارداد
تنظيم پيش قرارداد و ارسال آن براي سفارش دهنده
تائيد يا عدم تائيد توسط سفارش دهنده (در صورت عدم تائيد، روال فوق مجددا تا تائيد نهايي پيش قرارداد، طبق تغييرات طرح و با در نظر گرفتن شرايط سفارش دهنده تکرار مي‌گردد).
انعقاد قرارداد طبق پيش قرارداد تائيد شده توسط سفارش دهنده.
تهيه فهرست فايل‌ها و اطلاعات مورد نياز توسط مجري و ارسال فهرست به آدرس ايميل سفارش دهنده.
دريافت فايل هاي مورد نياز از سفارش دهنده که شامل بخش‌هاي ذيل مي‌باشد:
اطلاعات متني براي صفحات در قالب word
اطلاعات تصويري مورد نياز براي استفاده در بخش‌ها مثلا تصوير محصولات و ...
فايل‌هاي تکميلي در صورت نياز براي مثال فيلم، موسيقي و ...
 
  • مرحله اجراي مالتي مديا
مرحله طراحي اتد: در اين مرحله طبق کليه‌ي بررسي‌هاي انجام شده و مراحل پيشين اتد گرافيکي طراحي و اجرا مي‌شود که در آن کليت قالب، گرافيک مالتي مديا، مکان دکمه‌ها، سايز و نوع فونت‌ها و ... در نظر گرفته مي‌شود و با مشاهد‌ه‌ي آن مي‌توان کليت نهايي پروژه را مشاهده نمود.
ارسال اتد گرافيکي اجرا شده براي سفارش دهنده در قالب تصوير (ايميل) .
تائيد يا عدم تائيد توسط سفارش دهنده (در صورت عدم تائيد اتد، روال فوق مجددا تا تائيد نهايي اتد گرافيکي جديد، طبق تغييرات درخواستي سفارش دهنده تکرار مي‌گردد).
مرحله‌ي اجراي قالب کلي مالتي مديا: طبق اتد تائيد شده با در نظر گرفتن استانداردهاي بين المللي فايل‌هاي اجرايي چندرسانه‌اي ، اجرا مي‌گردند.
مرحله‌ي ساخت انيميشن: همزمان با کار بر روي قالب‌ها، بخش‌هاي انيميشن مالتي مديا توسط انيماتورهاي وبساز اجرا مي‌گردند.
مديريت روال اجراي پروژه: مديريت متمرکزي که به صورت همزمان روال اجراي گرافيک و انيميشن‌سازي را پيگيري مي‌نمايد و سفارش دهنده را در جريان روال کليه‌ي پيشرفت‌هاي اجرا قرار مي‌دهد. اين مدير وظيفه‌ي آزمايش‌هاي ذيل را همزمان با روال اجرا به عهده دارد:
آزمايش بخش‌هاي در حال ساخت از نطر منطق‌هاي متحرک سازي
مديريت نظارت بر سورس‌هاي استفاده شده در قالب
مديريت روال اجراي انيميشن‌ها و بررسي کيفي اجراي انيميشن‌ها از نظر سرعت و حجم
بررسي نمايش فايل‌ها در سيستم عامل‌هاي متفاوت و نمايشگرهاي مختلف
نظارت بر رفع کليه‌ي ايرادات يافت شده در گرافيک و انيميشن‌هاي اجرا شده تا زمان رفع کامل مشکل در طول روال اجرا.
 
  • مرحله انتقال اطلاعات Data Entry
در اين مرحله کليه محتواي دريافت شده از سفارش دهنده شامل تصوير ، متن ، موسيقي ، فيلم و ... پس از ويرايش هاي مورد نياز و هماهنگ سازي با فرمت هاي مورد نياز ،در صفحات مربوطه قرار مي گيرد.
 
  • مرحله‌ي آزمايش و تست نهايي، رفع مشکلات کشف شده و آزمايش نهايي گرافيک و برنامه
مرحله‌ي تست نهايي فايل‌ها: در اين مرحله کليه‌ي تست‌هاي اجرا شده در روال اجرا با دقتي بيش‌تر تکرار مي‌گردد تا در صورت وجود هرگونه مشکل در قالب‌ها، سورس‌ها، گرافيک و انيميشن‌هاي اجرا شده، موارد و مشکلات به صورت مکتوب و با هدف تصحيح و بهبود  ثبت گردد.
مرحله‌ي رفع مشکلات نهايي: در اين مرحله مجريان بخش مالتي مدياي وبساز موظفند تحت نظر مدير روال اجراي پروژه، کليه‌ي موارد و ايرادات مطرح گرديده را رفع نمايند.
مرحله‌ي آزمايش نهايي: در اين مرحله بار ديگر کليه‌ي موارد و مشکلات براي بررسي مد نظر گرفته شده و از رفع اين مشکلات اطمينان حاصل مي‌گردد.
 
  • تحويل ابتدائي پروژه به سفارش دهنده
ارائه‌ي فايل‌هاي اجرا شده به سفارش دهنده
بررسي بخش‌هاي اجرا شده توسط سفارش دهنده
دريافت موارد مورد نظر سفارش دهنده براي رفع ايراد مانند غلط‌هاي تايپي
تصحيح موارد اعلام شده توسط سفارش دهنده و در صورتي که موردي از موارد اعلام شده جزء ايرادات قرار نمي‌گرفت ارائه شرح کامل براي توجيه سفارش دهنده.
تائيد نهايي پروژه توسط سفارش دهنده

ساخت مالتي مديا