• جذابيت بالا
با استفاده از المـان‌هاي متحرک مختلف داخل صفحه و موزيک، جذابيت نمايش اطلاعات براي بيننـده بالا مي‌رود.
  • متحرک سازي
با استفاده از اين تکنولوژي نام، آرم، شعارها و اهداف شرکت اثر گذاري بسيـار شـديـد بـر روي بيننده خواهد داشت.
  • عدم محدوديت در ارائه‌ي اطلاعات
از آن‌جايي‌که سي‌دي‌ها حجم بسيار بالايي را دارا مـي‌بـاشنـد لـذا محـدوديتـي در ارائه‌ي اطلاعات مانند اطلاعات کامل محصـولات، خدمات ارائه شده، معرفي شرکت و گالـري تصـاويـر از پــروژه‌هـاي انجام شده وجود ندارد.
  • نمايش متفاوت
قابليت پخش بر روي Projection ،Computer و Tv
  • کاتالوگ الکترونيکي
قرار دادن تمامي اطلاعات شرکت در يک CD بصورت کاتالوگ الکترونيکي
  • بسته بندي شکيل
بوسيله‌ي چاپ افست روي CD و بسته‌بندي شکيـل، جذابيــت ظاهري را بـراي بيـننـده افزايش مي‌دهد.
  • هزينه مناسب
با توجه به هزينـه‌هـاي بسيــار بـالاي کـاتـالـوگ‌هـاي سنتـي، سي‌دي‌هاي مالتي‌مديا نسبتـا هـزينـه مناسب‌تري را دارا مي‌باشد.
  • بسـاير موارد استفــاده
عـلاوه بر اينکه اين CD قابليـت ارائه اطـلاعـات شـرکـت‌هـا را دارا مـي‌بـاشنـد، ميتــوان بـراي معرفي خط توليد، معرفي قابليت‌هاي سازمان ، تبليغات خاص و…. نيز استفاده نمود.

با توجه به چندرسانه‌اي بودن بهترين تاثيـر را در نظـر بـازديدکننـدگـان دارد. سـي‌دي‌هـاي مـالتـي‌مـديـا از هـر کتاب‌چه، بروشور و يا کـاتولوگ چاپي جذاب‌تر بوده و به علاوه هزينه‌ي کمتري را در پي دارد.
سي‌دي‌هاي مــالتي مديـا فقط يک‌بـار طراحي و توليد شده و با هزينه‌ي اندکي قابل تغيير است، در حالي که تغيير نسخه چاپي مـراحـل متـعـدد و پر هزينه‌اي را در بر داشته و اکثرا موجب طراحي مجددا محصــولات مي‌گردد.
يکي از مزايـايي مهم استفـاده از سي‌دي‌هاي مـالتي‌مديا سهولت کپي برداري و به تعداد مـورد نظـر تکثيـر کـردن سـي‌دي مـي‌بـاشـد. مـثـلا بـراي کـاتالـوگـ‌هاي چـاپي، شما بايد براي چــاپ دوباره‌ي کـاتالـوگ، مجبور به مـراجعـه دوبـاره بـه آن شـرکـت يـا چـاپ‌خـانـه مي‌باشيد اين در حالي‌ست که براي سي‌دي‌هاي مالتي‌مديا، مي‌توانيد با کامپيوتر شخصي خـود در منـزل بـه تعداد دل‌خواه تکثير کنيد.
سي‌دي‌هاي مالتي‌مديا به اندازه‌ي يک سايت محدوديت ندارد و ما مي‌توانيم به راحتي تمامـي اطلاعات و تصاوير را به طور کامل درآن شرح دهيم.

ساخت مالتي مديا