تفاوت بين Spyware و Adware چيست؟

تفاوت بين Spyware و Adware چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن


  • Adware اهداف تبليغاتي دارد و Spyware اهداف جاسوسي دارد.
  • Adwareها به‌صورت مشهود قابل مشاهده هستند و Spywareها مخفي و غيرقابل مشاهده هستند.
  • Adwareها معمولا به عنوان يک تهديد در کامپيوتر ديده نمي‌شوند اما Spywareها به عنوان کد مخرب و آسيب‌زننده شناخته مي‌شوند.