كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : کارایی حافظه Cache در کامپیوتر چیست؟ :

شرح :

 يا حافظه نهان، يك حافظه بسيار سريع از نوع استاتيك است كه داخل خود پردازنده قرار دارد.
بدليل اينكه بسياري از عمليات كامپيوتر تكراري و قابل پيش بيني است و تراشه هاي سيليكان بسيار سريعتر از درايوهاي ديسك مكانيكي مي باشند، سرعت دسترسي به اطلاعات با قرار گرفتن در اين بخش، بسيار سريعتر مي شود. اطلاعات بصورت اطلاعات برنامه، آدرسهاي حافظه يا داده مي باشند. اين حافظه بين CPU و Ram قرار مي گيرد. حافظه نهان با استفاده از الگوريتمهاي پيچيده خود، پيش بيني مي كند كه پردازنده در مراحل بعدي پردازش به چه اطلاعاتي نياز خواهد داشت و نتيجه را درون خودش ذخيره مي كند. زمانيكه پردازنده نياز به داده اي پيدا مي كند ابتدا Cache را چك کرده و در صورت وجود آن در کش از داخلش مي خواند، بدين ترتيب چون پردازنده بيتهاي اطلاعاتي را از فضاي داخل خود بدست مي آورد ، خيلي سريعتر عمل مي كند . ( تا اينكه اين اطلاعات را از درون حافظه اصلي سيستم بيرون بكشد ) اما اگر داخل Cache نباشد ، پردازنده به حال انتظار مي رود تا داده مورد نظر از حافظه اصلي به Cache رسده و از آنجا نيز در اختيار پردازنده قرار بگيرد . بنابراين هر چه حافظه نهان بزرگتر باشد، كارايي نيز بيشتر است.