حمله Fragmentation چيست؟

حمله Fragmentation چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اگر حمله‌ي fragmentation موفقيت آميز باشد، طي اين فرآيند 1500 بايت از الگوريتم توليد مقادير شبه تصادفي (PRGA) لو مي‌رود. هدف اين حمله مستقيما بازيابي کليد WEP نيست ولي مي‌توان گفت بطور محض، بدست آوردن الگوريتم شرح داده شده در بالا، اصلي‌ترين هدف اين حمله مي‌باشد. در مراحل بعدي از PRGA بدست آمده براي توليد بسته‌هاي جعلي که درانواع حملات تزريق داده بکار مي‌رود، استفاده مي‌شود. پيش نياز اين حمله آنست که حداقل يک بسته از طرف اکسس پوينت دريافت گردد تا بتوان حمله را شروع کرد.اساسا هکر با دريافت بسته مورد نطر از اکسس پوينت مي‌تواند تا حد کمي ساختار کليد بدست آورد و در حرکت بعدي بايستي تلاش کند تا درخواست ARP و يا بسته‌هاي LLC با محتواي مشخص را به اکسس پوينت بفرستد. اگر بسته توسط اکسس پوينت با موفقيت بسوي هکر تکرار شد، بخش اعظم ساختار کليد ازاين بسته پاسخ، حاصل خواهد شد. اين حلقه تا بدست آمدن کليد ساختار کليد، بارها تکرار خواهد شد. استفاده از الگوريتم توليد شبه تصادفي با نرم افزار Packetforge-ng در حملات مختلف تزريق استفاده مي‌شود.