جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : درآمد زايي در طراحي سايت :

شرح : ميزان سودآوري و درآمد زايي سايتها به نوع سايت و اهداف آن بستگي دارد البته ميزان فعاليت صاحبان سايتها و بروز رساني و رسيدگي به آنها نيز عامل بسيار مهمي است. اما امروزه شرکتها و افراد بسياري هستند که فقط از طريق سايت فعاليت مي کنند و عمده درآمد آنها از طريق سايت و مشتريان آنلاين است.