فرق بايت و بيت ( Byte - Bit )

فرق بايت و بيت ( Byte - Bit ) | شرکت طراحي سايت بهپردازن

در دنياي کامپيوتر و فضاي اينترنتي مفاهيم بيت و بايت جزو ساده ترين موارد مي‌باشد. بيت کوچکترين واحد براي اندازه گيري اطلاعات در دنياي مجازي مي‌باشد. از ترکيب هشت بيت، يک بايت بوجود مي‌آيد. براي درک بهتر اين واحد بهتر است بدانيد که براي تايپ لغت "Hello" در کامپيوتر فضايي به اندازه 40 بيت (5 بايت) اشغال مي‌شود. هر بيت را مي‌‎توان به دو صورت 0 يا 1 نمايش داد. نکته‌اي که در اينجا مطرح است، تفاوت بين بيت و بايت و کاربرد اين دو واحدِ اندازه گيري مي‌باشد. براي نشان دادن بيت از حرف( bکوچک) و بايت از( Bبزرگ) استفاده مي‌شود. (Kbps) در واقع سرعت اتصال شما به اينترنت را نشان مي‌دهد. اما براي نشان دادن سرعت دانلود از کيلو بايت بر ثانيه  (KBPS)استفاده مي شود. وقتي در مبحث سرعت اينترنت سرويس 1 مگ گفته مي‌شود، منظور از 1 مگابيت بر ثانيه است با سرعت دانلود128 کيلوبايت بر ثانيه. همان‌طور که مشاهده مي‌فرماييد براي سرعت اينترنت از واحد بيت استفاده مي‌کنند و از آنجايي که هر مگابيت معادل 1024 کيلوبيت است، ما براي محاسبه‌ي سرعت دانلود اينترنت، اين 1024 رو تقسيم بر 8 مي‌کنيم و سرعت را بر اساس کيلوبايت بدست مي‌آوريم. ولي شرکت‌ها براي بحث ترافيک مجاز از گيگابايت استفاده مي‌کنند. پس اينترنت 1مگ با ترافيک سالانه 20 گيگ، يعني سرعت 1مگابيت بر ثانيه، معادل دانلود با سرعت 128 کيلو بايت بر ثانيه و حجم قابل مصرف 20 گيگابايت در سال. طبق قرارداد و بنا به مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي مي‌توانند(در مورد سرويس هاي حجمي) ضريب اشتراک حداکثر 1 به 8 و (درمورد سرويس هاي غيرحجمي) ضريب اشتراک 1 به 1را براي کاربرانشان اعمال کند.

 

مطالب بيشتر: معايب 64 بيتي 

 

امروزه واحدهاي بيت و بايت با پيشوند‌هايي همراه مي‌شوند که ما از آن‌ها بيشتر استفاده مي‌کنيم، مثل مگابايت. در لغت مگا به معني ميليون هست پس منظور ما از مگابايت يعني يک ميليون بايت و يا کيلو يعني هزار و پيشوندهاي ديگه‌اي مثل گيگا که به ميليارد اشاره ميکند و ترا که که معادل هزار ميليارد است مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

انواع حافظه هاي کامپيوتر

Bit  بيت: بيت کوچک ‌ترين واحد حافظه است که فقط دو مقدار صفر 0 يا يک 1 را مي‌توان در آن ذخيره کرد.

Nibble نيبل: معمولاً به مجموعه‌ي 4 بيت که کنار هم قرار گرفته باشند يک نيبل گفته مي‌شود.

Byte بايت: هر بايت معمولاً برابر 8 بيت است، معمولاً حجم هر نويسه? غير يوني ‌کد نويسه يعني رقم‌ها، حروف يا 

علامت‌ها برابر يک بايت است، به عبارتي هر نويسه‌ي ساده يک بايت فضا اشغال مي‌کند.

KB کيلوبايت: هر کيلوبايت برابر 1000 بايت است، به عبارتي هر کيلوبايت برابر 103 بايت است.

KiB کيبي بايت: هر کيبي‌بايت برابر 1024 بايت است، به عبارتي هر کيبي‌بايت برابر 210 بايت است.

MB مگابايت: هر مگابايت برابر 1000 کيلوبايت است، به عبارتي هر مگابايت برابر 103 کيلوبايت است.

MiB مبي‌بايت: هر مبي‌بايت برابر 1024 کيبي‌بايت است، به عبارتي هر مبي‌بايت برابر 220 کيبي‌بايت است.

GB گيگابايت: هر گيگابايت برابر 1024 مگابايت است، به عبارتي هر گيگابايت برابر 103 مگابايت است.

GiB گيبي‌بايت: هر گيبي‌بايت برابر 1024 مبي‌بايت است، به عبارتي هر گيبي‌بايت برابر 210 مبي‌بايت است.

TB ترابايت: هر ترابايت برابر1024 گيگابايت است، به عبارتي هر ترابايت برابر103 گيگابايت است.

TiB تبي‌بايت: هر تبي‌بايت برابر 1024 گيبي‌بايت است، به عبارتي هر تبي‌بايت برابر 210 گيبي‌بايت است.

PB پتابايت: هر پتابايت برابر 1000 ترابايت است، به عبارتي هر پتابايت برابر 103 ترابايت است.

PiB پبي‌بايت: هر پبي‌بايت برابر 1024 تبي‌بايت است، به عبارتي هر پبي‌بايت برابر 210 تبي‌بايت است.

EB اگزابايت: هر اگزابايت برابر 1000 پتابايت است، به عبارتي هر اگزابايت برابر 103 پتابايت است.

EiB اگزبي‌بايت: هر اگزبي‌بايت برابر 1024 پبي‌بايت است، به عبارتي هر اگزبي‌بايت برابر 210 پبي‌بايت است.

ZB زتابايت: هر زتابايت برابر 1000 اگزابايت است، به عبارتي هر زتابايت برابر 103 اگزابايت است.

ZiB زبي‌بايت: هر زبي‌بايت برابر 1024 اگزبي‌بايت است، به عبارتي هر زبي‌بايت برابر 210 اگزبي‌بايت است.

YB يوتابايت: هر يوتابايت برابر 1000 زتابايت است، به عبارتي هر يوتابايت برابر 103 زتابايت است.

YiBيوبي‌بايت: هر يوبي‌بايت برابر 1024 زبي‌بايت است، به عبارتي هر يوبي‌بايت برابر 210 زبي‌بايت است.

SB سوتابايت: هر سوتابايت برابر 1000 يوتابايت است، به عبارتي هر سوتابايت برابر 103 يوتابايت است.

SiB سوبي‌بايت: هر سوبي‌بايت برابر 1024 يوبي‌بايت است، به عبارتي هر سوبي‌بايت برابر 210 يوبي‌بايت است..

SHB شرتي بايت: هر شرتي بايت برابر 1000 سوتابايت است، به عبارتي هر شرتي بايت برابر 103 سوتابايت است.

STB شرتابايت: هر شرتابايت برابر 1024 سوبي‌بايت است، به عبارتي هر شرتابايت برابر 210 سوبي‌بايت است.

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.