اولين سايت در سال 1991 طراحي شده است. در ابتدا سايتهاي وب با کُدهاي «HTML>» نوشته مي‌شدند. با پيشرفت وب ، زبان HTML ، پيچيده تر و انعطاف پذيرتر شد. ابزاري مانند جدول براي نمايش نمودارهاي داده‌اي و چيدمان هاي پنهان در صفحه‌هاي وب قرار گرفتند. با پيدايش صفحه‌هاي الگوي وب يا «CSS»، از جدول ديگر براي چيدمان پنهاني در طراحي استفاده نمي شود.

به مروررر زمان و با گسترش بيشتر فن‎آوري هاي يکپارچه‎سازي داده‌‌ها (Database)، و همچنين پيشرفت و گسترش زبان هاي برنامه‎نويسي مانند CGI, PHP, ASP.NET, ASP, JSP و ColdFusion، ساختار سايت هاي وب را باز هم تغيير داده و آنرا پيشرفته تر کرده اند.

همچنين با آمدن برنامه هاي گرافيکي متحرک مانند فلش (Flash)، و استفاده آنها در طراحي سايت ها، طراحي سايت و ظاهر وب بيشتر از پيش تغيير کرد و توانمندي هاي تازه در اختيار طراحان وب قرار گرفته شد.