هدف اکثر طراحان سايت ،طراحي سايتي جذاب ،ساخت يافته ،کار آمد با دسترسي آسان و ريسپانسيو است .طوري که نظر بازديدکنندگان را به خود جلب کند و او را در انجام عمل مورد نيازش متقاعد کند. طراحي چنين سايتي نياز به طراحي گرافک خوب ،ساختار ساده و عامي ،دارا بودن قالب مناسب براساس موضوع ، مطالبي جذاب و گيرا در زمينه مورد نظر و …دارد.در زير به ساختار کلي يک سايت مي پردازيم.