حملات از نوع Backdoor معمولا از طريق مودم‌هاي Dialup و يا ADSL و يا هر وسيله‌ي ارتباطي انجام مي‌شوند که مستقيما به داخل شبکه‌ي هدف متصل شده است. هر گونه ارتباط خارجي مي‌تواند به نوعي در ايجاد يک Backdoor به هکرها کمک کند.
استراتژي اصلي در اينگونه حملات اين است که يک مهاجم بتواند بدون درگير شدن با مکانيزم‌هاي امنيت و کنترل‌هاي امنيت تعبيه شده در شبکه‌ي هدف وارد يک شبکه شود که معمولا اين‌گونه حملات از طريق همين ارتباطات شخصي درون سازماني انجام مي‌شوند.
Backdoor در ساختارهاي برنامه نويسي به درگاهي اطلاق مي‌شود که معمولا توسط برنامه نويسي اصلي سيستم براي انجام و اعمال تغييرات بعدي در سيستم ايجاد شده است و صرفا خود برنامه نويس از آن‌ها خبر دارد.