ارتباط منابع انساني با نرم افزاري

ارتباط منابع انساني با نرم افزاري | شرکت طراحي سايت بهپردازن

 سيستمهاي نرم افزاري که از فرآيندهاي جذب، استخدام، آموزش، ارزيابي و نظام هاي انگيزشي کارکنان و قوانين جاري مرتبط با روابط سازمان و پرسنل پيشتيباني مي کنند به عنوان سيستمهاي مديريت منابع انساني شناخته مي شوند. زير سيستمهاي اصلي مديريت منابع انساني عبارتند از:?- سيستم جذب و استخدام?- سيستم کارگزيني و صدور احکام?- سيستم کنترل و محاسبه کارکرد?- سيستم محاسبه و پرداخت حقوق و مزايا?- سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان?- سيستم رفاه و درمان?- سيستم آموزش?- سيستم امور بازنشستگان فعاليت شرکت نرم افزاري

 

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.