جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

انواع رمزنگاري وايرلس

شرح : شدت حمله بر روي شبکه‌ي وايرلس روز به روز با گسترش استفاده‌ي آن، بيش‌تر مي‌شود. بنابراين براي اين تکنولوژي نوظهور و جديد، شيوه‌هاي مختلف از الگوريتم‌هاي رمزنگاري ابداع شده است تا امنيت آن را بيش از پيش تامين کرده باشند. هرکدام از اين شيوه‌ها مزايا و معايب خاص خود را دارند. در زير به بررسي هرکدام از اين روش‌ها مي‌پردازيم:

 • WEP
پروتکل احراز هويت و رمزنگاري ديتا در کلاينت‌هاي شبکه‌ي وايرلس است؛ اما اين شيوه قديمي شده است و با اين که استاندارد اصلي امنيت در شبکه‌ي وايرلس محسوب مي‌شود اما براحتي قابل کرک شدن است.
 • WPA
اين شيوه يک پروتکل پيش‌رفته احراز هويت و رمزنگاري ديتا در کلاينت‌هاي شبکه‌ي وايرلس است که از رمزنگاري‌هاي TKIP ،MIC و AES استفاده مي‌کند. همچنين در اين روش از رمزنگاري‌هاي 48-bit IV، 32-bit CRC و TKIP براي تامين امنيت وايرلس استفاده مي‌شود.
 • WPA2
اين روش از (AES (128 و CCMP براي رمزگذاري ديتاي وايرلس استفاده مي‌کند.
 • WPA2 Enterprise
اين روش استانداردهاي AES را با رمزنگاري WPA يک‌پارچه کرده است.
 • TKIP
يک پروتکل امنيتي که در WPA و به عنوان جايگزيني براي WEP مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 • AES
يک رمزنگاري از نوع کليد متقارن است که در WPA2 و به عنوان جايگزيني براي TKIP مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 • EAP
از روش‌هاي مختلف احراز هويت مثل Token cardها، Kerberos ،Certificate و غيره استفاده مي‌کند.
 • LEAP
يک پروتکل اختصاصي احراز هويت شبکه‌ي وايرلس که توسط سيسکو ايجاد شده و مورد استفاده است.
 • RADIUS
يک سيستم احراز هويت مرکزي و مديريت اعتبار است.
 • 802.11i
يکي از استانداردهاي IEEE که مکانيزم‌هاي امنيتي را براي شبکه‌هاي وايرلس 802.11 مشخص مي‌کند.
 • CCMP
از کليدهاي 128 بيتي به همراه يک حامل اوليه‌ي 48 بيتي (IV) براي تشخصيص انتشار استفاده مي‌کند.