دامنه چيست؟ به آدرس هاي سايت دامنه مي گويند. مانند www.google.com که دامنه آن google.com است. شايد اجزاي هر URL را بدانيد ولي دامنه يکي از مهم ترين قسمت هاي سايت و URL است. براي مثال دامنه زير را ببينيد:


https://www.bsi.ir


پسوند IR ، پسوند اين دامنه است ولي دقت کنيد:


https://www.bsi.ir/default.aspx


aspx پسوند فايل default و IR پسوند دامنه ماست. خب حالا فرق .com و .net و .ir و … در چيست؟ هر يک از پسوند هاي دامنه معناي خاصي دارد. مثلا پسوند .ac.com يا ac.ir را براي دانشگاه ها و موسسات آموزش مي گذارند. هر دامنه بسته به نوع خود در سازمان مربوطه و هر سازمان اجازه اجاره آن را از سازمان خاصي مي گيرد. براي مثال براي ثبت دامنه phpassistant.ir ، ما بايد به سازمان نيک مراجعه کنيم تا آن را براي ما ثبت کنند. دامنه هايي با پسوند عمومي مثل net يا com در سازماني به نام Domain Name Register Center ثبت مي شود. اگر شما بخواهيد دامنه اي ثبت کنيد مشخصات شما را مي خواهند. خواستن مشخصات به اين دليل است که مشخصات شما در پايگاه Whois ثبت شود و از دزديده شدن دامنه شما جلوگيري شود. Whois چيست؟ کجاست؟ Whois يک پايگاه وابسته به سازمان ثبت دامنه است که با جستجوي هر دامنه DNS ، نام مشخصات مالک و نام ثبت کننده نمايش داده مي شود که آن را در سايت هاي اجاره دامنه حتما ديده ايد