براي مخفي کردن ردپاي خود در اينترنت مي توانيد از Tor يا از گزينه هاي مبتني بر مرورگر همچون HideMyAss.com استفاده کنيد.