جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : از بين بردن رمز ست آپ كامپيوتر :

شرح : اک کردن اطلاعات حافظه CMOS

در کامپيوترهايXT باتوجه به تعداد محدود پارامترها، پيکربندي سيستم بااستفاده از ميکروسوئيچ امکان پذير مي باشد اما در سيستم هاي AT به دليل بالا بودن تعداد پارامترهاي قابل برنامه ريزي توسط استفاده کننده ، حضور يک منبع که هم به راحتي در دسترس باشد و هم جاي کمي اشغال نمايد ، ضروري به نظر مي رسد. اين منبع در کامپيوترهاي AT حافظه CMOS ناميده مي شود .

حافظه CMOS داراي 64 بايت و يا بيشتر ظرفيت مي باشد که توسط دو پورت H70 و H71 قابل دسترسي مي باشد. و از آن براي نگهداري ساعت ، تاريخ و پيکربندي سيستم استفاده مي شود. همچنين تعدادي از بيت هاي اين حافظه براي چک کردن پيکربندي سيستم تحت عنوان CHECKSUM استفاده مي شود.

محتويات اين حافظه در زمان خاموش بودن سيستم توسط يک باطري پشتيبان 6/3 ولتي نگهداري مي شود. اين باطري ممکن است در داخل و يا در خارج از مادربورد قرار داشته باشد . البته در بعضي از سيستمها مجموعه باطري و حافظه به صورت يکپارچه ارائه شده که نمونه آن مارک DALLAS مي باشد.

از نظر عملکرد و نحوه دستيابي هيچ تفاوتي بين انواع متفاوت CMOS وجود ندارد و همگي با استفاده از دو پورت يادشده قابل دسترسي و برنامه ريزي مي باشند.

تغيير در محتويات CMOS بطور معمول از طريق برنامه SETUP امکان پذير است اما در صورتي که در ست آپ سيستم رمز تعريف شده باشد و رمز مربوطه را هم در اختيار نداشته باشيد در اينصورت امکان ورود به برنامه ست آپ و تغيير در پيکر بندي سيستم ( اطلاعات CMOS ) امکان پذير نخواهد بود . در اين موارد راهي جز پاک کردن محتويات CMOS نداريم . دراين مواقع در احتمال وجود دارد .

1) براي وارد شدن به سيستم رمز تعريف شده باشد.

2) براي وارد شدن به ست آپ رمز تعريف شده باشد.

در حالت اول با توجه به بوت نشدن کامپيوتر کاري از نرم افزارها ساخته نيست و بايد اقدام به پاک کردن محتويات CMOS به صورت سخت افزاري نمود .