وقتي که از يک کامپيوتر ( و در موارد نادري از يک Device ) به سمت يک سرور ( که ميتواند وب سرور و يا ميل سرور و يا  DNS سرور يا ... باشد ) درخواست هاي زيادي ( و يا در صورت آسيب پذير بودن سيستم عامل سرور و يا نرم افزارهاي آن درخواست هاي  نامعقول و گمراه کننده ) ارسال شود و اين کار براي کند شدن سرويس دهي و يا از قطع شدن سرويس دهي سرور مقصد شود به اين عمل حمله (DOS (Denial Of Service و يا تکذيب سرويس ميگويند.
براي مثال : وقتي از يک کامپيوتر که شبکه ي آن پهناي باند زيادي دارد درخواست هاي زيادي را به سمت يک وب سرور  ارسال کند ( و يا بهتر بگوييم شليک کند) اينفرايند باعث شده تا پهناي باند وب سرور اشغال شود و باتوجه به قدرت پردازنده ي کامپيوتر مبدا و همين طور پهناي  باند اينترنت  سيستم هاي مبدا و مقصد اين عملياتميتواند  به کند شدن و يا از کار افتادن وب سايت هدف منجر شود و اين شرايط تا زماني که هکر بخواهد ( و منابع آن اجازه دهد) ادامه داشته باشد.
و وقتي که حمله DOS از سيستم هاي مختلف ديگري که بعضا ممکن است آن سيستم ها خودشان قبلا قرباني هکر شده باشند (  اصطلاحا به آنها  zombie ميگويند يعني گوش به فرمان يک کنترل کننده ي مرکزي ( که کنترل آن دست هکر است ) باشند ) انجام شود تا يک سرور و يا يک سرويس را دچار اختلال نمايند به اين نوع حمله DDOS و يا Distributed Denial Of Service ( تکذيب سرويس به صورت توزيع شده ) مي گويند .