MBR چيست؟

MBR چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

کار MBR يا Master Boot Record ايجاد يک قسمت منطقي براي انتخاب سيستم عامل يا همان انتخاب بوت است. هر وقت که شما يک ويندوز نصب مي کنيد اين قسمت در اولين قسمت يا sector ديسک ايجاد مي‌شود به عبارتي ديگر (MBR محل پارتيشن Active را تعيين مي‌کند و محتويات سکتور بوت يا همان Boot Sector را در حافظه قرار مي‌دهد.) و باعث مي‌شود ويندوز بالا بيايد mbr براي بوت در واقع به نوعي نقش رابط بين سيستم و bios را ايفا مي‌کند. اگر دو يا چند سيستم عامل نصب کنيد قسمت mbr است که کنترل بوت آن‌ها بر عهده مي‌گيرد و به شما اجازه‌ي انتخاب يکي از آن‌ها را مي‌دهد. يعني هنگامي که کامپيوتر را روشن مي‌کنيد، ابتدا يک برنامه‌ي کوچک که روي MBR است، اجرا شده و شرايط سخت افزاري و نرم افزاري را بررسي مي‌کند. در صورت لزوم تنظيمات آن را تغيير مي‌دهد و بعد، کنترل سيستم را به‌دست سيستم عامل اصلي مي‌سپرد. سيستم عامل بخش دوم بوت را انجام مي‌دهد و کامپيوتر را براي استفاده مهيا مي‌سازد.