تفاوت GRUB و LILO

تفاوت GRUB و LILO | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اگر بخواهيم بصورت خلاصه تفاوت‌هاي اين دو Boot Loader را معرفي کنيم به شکل زير در خواهد آمد:

  1. GRUB يک Boot Loader است که مي‌توان در لينوکس، DOS و ساير سيستم عامل‌ها استفاده کرد در حالي‌که LILO در واقع Boot Loader اصلي سيستم عامل لينوکس به حساب مي‌آيد.
  2. هم GRUB و هم LILO توانايي Boot کردن سيستم عامل از حافظه‌هاي خارجي را دارند اما GRUB توانايي بوت کردن سيستم عامل در شبکه را دارد در حالي‌که LILO قابليت Boot کردن سيستم عامل در شبکه را ندارد.
  3. زماني‌که فايل تنظيمات به مشکل مي‌خورد، LILO بايستي مجددا نصب شود تا بتواند MBR را تعمير کند اما تنظيمات پيش‌فرض GRUB آن را در حالت خط فرمان در مي‌آورد که بصورت دستي يا خودکار تنظيمات را درست کنيم.
  4. GRUB داراي پيچيدگي‌هاي بيش‌تري نسبت به LILO است.
  5. LILO امروزه با GRUB جايگزين شده است و ديگر بصورت پيش‌فرض در لينوکس استفاده نمي‌شود.
  6. GRUB براي سيستم عامل‌هاي مختلف قابل استفاده است اما LILO براي سيستم عامل‌هاي محدودي قابل استفاده است.