GRUB چيست؟

GRUB مخفف کلمه‌هاي Grand Unified Bootloader است که مي‌تواند سيستم عامل‌هايي مانندLinux ،Mach4 ،vSAT ، DOS و بسياري ديگر از سيستم عامل‌ها را boot کند

GRUB مخفف کلمه‌هاي Grand Unified Bootloader است که مي‌تواند سيستم عامل‌هايي مانندLinux ،Mach4 ،vSAT ، DOS و بسياري ديگر از سيستم عامل‌ها را boot کند. GRUB توانايي Load کردن انواع هسته يا Kernel را با انواع مختلف قالب‌هاي باينري دارد. امکانات و تنظيمات مختلفي در فايل config اين Bootloader وجود دارد که اجازه‌ي Multiboot کردن سيستم عامل‌ها را نيز به دستگاه مي‌دهد، همچنين انتخاب پارتيشن سيستمي که قرار است سيستم عامل و هسته‌ي آن يا Kernel آن از آن Load شوند نيز بر عهده‌ي GRUB مي‌باشد. GRUB از چندين قالب اجرايي پشتيباني مي‌کند و همچنين نيازي به انجام داده ترجمه‌ها و تبديل‌هاي هندسي هم ندارد. GRUB يک command prompt دارد که تا حد زيادي شبيه به bash shell لينوکس است و اين اجازه را به کاربران مي‌دهد که يک سيستم عامل نصب شدن را از روي فلاپي ديسک، CD-ROM و يا حتي USB بوت کند.

GRUB مخفف Grand Unified Bootloader است که مي‌تواند سيستم عامل‌هايي مانند Linux Mach4 ،vSAT ،DOS و بسياري ديگر از سيستم عامل‌ها را بوت کند. گراب توانايي بارگذاري انواع هسته يا Kernel را با انواع مختلف قالب‌هاي باينري دارد. امکانات و تنظيمات مختلفي در فايل config اين Bootloader وجود دارد که اجازه Multiboot کردن سيستم عامل‌ها را نيز به دستگاه مي‌دهد، همچنين انتخاب پارتيشن سيستمي که قرار است سيستم عامل و هسته آن يا Kernel آن Load شوند نيز بر عهده گراب است. گراب از چندين قالب اجرايي پشتيباني مي‌کند و همچنين نيازي به انجام داده ترجمه‌ها هم ندارد. اين بوت لودر يک command prompt يا خط فرمان دارد که تا حد زيادي شبيه به bash shell لينوکس است و اين اجازه را به کاربران مي‌دهد که يک سيستم عامل نصب شدن را از روي فلاپي ديسک، CD-ROM و يا حتي USB بوت کند. فايل‌هاي کانفيگ و پيکربندي گراب در مسير etc/default/grub/ قرار دارد.