هزينه نگهداري سالانه نگهداري سايت چقدر است؟

هزينه نگهداري سالانه نگهداري سايت چقدر است؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

معمولاً براي هر سال، هزينه شارژ فضا (Host) به همراه هزينه تمديد دامنه (Domain) دريافت مي گردد.

در برخي از قراردادها که وبسايت به صورت ساليانه اجاره داده ميشود . هزينه تمديد آن نيز جزو هزينه هاي نگهداري محسوب ميشود .