در طراحي سايت يکي از مهمترين قسمت ها همان طراحي گرافيک وب سايت است. وب سايت شما زمان کمي در حد حداکثر ? ثانيه نياز دارد تا مخاطب را در خود نگه دارد. گرافيک زيبا و استاندارد ديد مخاطب را نسبت به شما بازسازي مي کند. کسب و کار شما مي تواند بزرگ و يا کوچک جلوه کند.

توجه داشته باشيد که صرفاً با طراحي زيبا نمي توانيد وب سايت پر مخاطب و جذاب داشته باشيد. طراحي گرافيک و چيدمان بخش هاي مختلف وب سايت شما بايد بگونه اي باشد که استانداردهاي طراحي بخصوص استانداردهاي بهينه سازي سايت را در خود جاي دهد. از ديد موتورهاي جستجو نيز مهم است که معماري اطلاعات در وب سايت شما چگونه است و اينکه موتورهاي جستجو به چه صورت به وب سايت شما دسترسي پيدا مي کنند؟ نحوه چيدمان اطلاعات در وب سايت شما بسيار مهم است.

توجه داشته باشيد که طراحي گرافيک خوب براي هر وب سايت علاوه بر زيبايي، رعايت استانداردهاي معماري اطلاعات را نيز شامل مي شود.