وظايف مدير پروژه نرم افزاري

وظايف مدير پروژه نرم افزاري | شرکت طراحي سايت بهپردازن

1- تسهيل ارتباط بين اعضاي تيم و کلاينت
2-setting کردن scope پروژه در سطوح Technical و Functional
3- ساخت و نگه‌داري مستندات پروژه
4- برپايي و نگه‌داري Time Line پروژه
5- مديريت Milestone هاي پروژه
6- مديريت قسمت‌هاي Deliverable (قايل ارايه) براي انتقال به گروه‌هاي ديگر
7- مديريت Conflict هاي داخلي و خارجي
8- ايجاد انگيزه در اعضاي تيم و مديريت اين آن‌ها


مطالب بيشتر: مفهوم SSH چيست?

مهارت هاي مهندس کنترل پروژه

سازماندهي خوب و تسلط به کار با مهلت مقرر، مهندسين پروژه يک پروژه موفق مي توانند به تصوير بزرگ و جزئيات کوچک پروژه هاي متعدد رسيدگي کنند. کارفرمايان علاوه بر اين مهارت هاي کلي و ويژگي هاي شخصيتي، به دنبال مدير پروژه با مهارت هاي زير مي باشند.

مهارت هاي اصلي : بر اساس فهرست هاي شغلي که در آن مورد بررسي قرار داديم، کارفرمايان مي خواهند که مهندسين مديريت پروژه  مهارت هاي زي را داشته باشند پس اگر مي خواهيد به عنوان يک مهندس کنترل پروژه کار کنيد، بر روي موارد زير تمرکز کنيد.

دانش پايه از رويکرد مهندسي سيستم به طراحي، توسعه، ادغام و پشتيباني محصول
توانايي توسعه و نگهداري برنامه هاي دقيق، اطمينان از پذيرش استانداردهاي کيفيت و حفظ سياست ها و رويه ها
مهارت ها و روش هاي گزارش دهي هزينه هاي سنگين
تجربه در شناسايي، نظارت و گزارش خطرات پروژه
امکان برنامه ريزي و به روز رساني برنامه ها، ايجاد گزارش ها و ارائه تجزيه و تحليل با استفاده از دو نرم افزار مايکروسافت پروژه و Primavera.
تجربه کار با برنامه هاي مديريت پروژه (PMP) و برنامه ها، مشخصات و تخمين ها (PS & E)