امنيت سيستم عامل (IOS)

امنيت سيستم عامل (IOS) | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اندرويد يک سيستم عامل باز است، بنابراين هر لحظه بايد منتظر اين موضوع باشيد که اگر برنامه‌اي را از خارج از بازار اين سيستم عامل نصب کنيد اين برنامه بتواند اطلاعات شما را به سرقت ببرد.

  اما اپل در اين زمينه بسيار محتاط است، هيچ مشکلي در برنامه‌هاي نصب شده بر روي آيفون و يا آي‌پد خودتان نداريد زيرا تمام برنامه‌ها به طور کامل توسط اپل کنترل مي‌شوند.

  ويندوزفون عموميت اين دو سيتسم عامل را ندارد به همين خاطر کمتر در معرض خطر قرار دارد اما با اين وجود مايکروسافت مشغول افزايش امنيت اين سيستم عامل است.