نکته اساسي در انقلاب مالتي مديا ديجيتالي شدن است که به معني تبديل همه اطلاعات مثل
کلمات، صدا، تصوير، ويدئو و اعداد به کدهاي مخصوصي که ماشينهاي الکترونيکي قادر به تشخيص
و فهم آن هستند مي باشد. کامپيوترهاي خانگي امروزه مي توانند تصاوير اعجاب انگيز سه بعدي،

تصاوير شبيه سازي شده، فيلم، صداهاي Hi-Fi و انيميشن هاي مهيج ايجاد کنند.

ساخت مالتي مديا