قبل از اين كه به محل ماجرا برويد، سعي كنيد تا مي‌توانيد اطلاعات جمع‌آوري كنيد تا با آن بتوانيد يك Storyboard (طرح اوليه) تهيه كنيد. با اين طرح اوليه مشخص مي‌کند كه از كدام رسانه‌ها براي تهيه كدام مطالب استفاده مي‌كنيد. براي تهيه اين طرح يك مصاحبه مقدماتي با يكي از منابع خود انجام بدهيد تا ماجرا دستتان بيايد و كمي پيشينه تهيه كرده باشيد. اين مصاحبه همچنين به شما كمك خواهد كرد كه حدس بزنيد در محل ماجرا چه چيزي در انتظارتان خواهد بود. همچنين سعي كنيد به نشريات و اينترنت سر بزنيد و ببينيد چه چيزهايي درباره موضوع مورد نظر شما قبلا چاپ شده است. بعد تا مي‌توانيد، تصوير پيدا کنيد. مثل‌ كليپ ويدئويي، عكس، نقشه و گرافيك.