مزايا و معايب ERP

مزايا و معايب ERP | شرکت طراحي سايت بهپردازن

 1. کاهش هزينه‌هاي حمل موجودي
 2. کاهش هزينه‌هاي سفارش
 3. کاهش هزينه‌هاي توليد
 4. کاهش هزينه‌هاي نگهداري سوابق
 5. کاهش هزينه‌هاي حمل و نقل
 6. کاهش سرمايه گذاري در تجهيزات
 7. فرايندهاي توليد انعطاف پذيرتر
 8. بهبود کارآيي که به سوددهي بيشتر يا افزايش سهم بازار منجر مي‌شود
 9. افزايش شفافيت فرايند براي مشتري
 10. افزايش رضايت مشتري

 1. نصب و نگهداري اين سيستم‌ها بسيار گران است.
 2. استفاده از بعضي از اين سيستم‌ها دشوار است.
 3. براي به اشتراک گذاشتن برخي از اطلاعات حساس که براي يک فرايند ضروري است، با مقاومت فراد مواجه مي‌شويد