كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : پروتکل WEP چیست و چه کارایی دارد؟ :

شرح :

استاندارد 802.11 سرويس‌هاي مجزا و مشخصي را براي تأمين يک محيط امن بي‌سيم در اختيار قرار مي‌دهد.اين سرويس‌ها اغلب توسط پروتکل WEP (Wired Equivalent Privacy) تأمين مي‌گردند و  وظيفه‌ي آن‌ها امن‌سازي ارتباط ميان مخدوم‌ها و نقاط دسترسي بي‌سيم است. درک لايه‌يي که اين پروتکل به امن‌سازي آن مي‌پردازد اهميت ويژه‌يي دارد، به عبارت ديگر اين پروتکل کل ارتباط را امن نکرده و به لايه‌هاي ديگر، غير از لايه‌ي ارتباطي بي‌سيم که مبتني بر استاندارد 802.11 است، کاري ندارد. اين بدان معني است که استفاده از WEP در يک شبکه‌ي بي‌سيم به‌معني استفاده از قابليت دروني استاندارد شبکه‌هاي محلي بي‌سيم است و ضامن امنيت کل ارتباط نيست زيرا امکان قصور از ديگر اصول امنيتي در سطوح بالاتر ارتباطي وجود دارد.