كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : ERP چیست؟ :

شرح :

ERP چيست؟
نرم‌افزار برنامه‌ريزي منابع سازماني (Enterprise Resource Planning) يا ERP سعي دارد تا عملکرد همه واحدهاي شرکت را در يک سيستم کامپيوتري يک‌پارچه نموده و نيازهاي مختلف خاص هر واحد را پاسخ گويد.

اين ادعاي بزرگي است! يک برنامه نرم‌افزاري که بتواند نيازهاي افراد مالي و منابع انساني را برآورده سازد. هريک از واحدها سيستم کامپيوتري منحصربه خود را براي بهينه سازي عملکردهايش دارد. اما ERP آن‌ها را در يک برنامه نرم‌افزاري يک‌پارچه ترکيب مي‌کند. اين برنامه از طريق يک پايگاه داده‌ها اجرا مي‌شود، لذا واحدهاي مختلف مي‌توانند اطلاعات را ساده‌تر به اشتراک بگذارند و با هم ارتباط برقرار سازند. اين شيوه يک‌پارچه در صورتيکه شرکت‌ها نرم‌افزار را به درستي نصب کنند، مزاياي متعددي دارد.
براي مثال، دريافت سفارش مشتري. در واقع هنگامي که مشتري سفارش مي‌دهد، سفارش به صورت کاغذي يا کامپيوتري در واحدهاي مختلف شرکت در گردش است. اين گردش سبب تاخير در پاسخ‌گويي به سفارش مي‌شود، در ضمن هيچ‌يک از افراد شرکت به درستي نمي‌داند که وضعيت سفارش در هرنقطه چگونه است.
ERP سيستم‌هاي کامپيوتري مستقل رادر واحدهاي مالي، منابع انساني و انبارداده‌ها در هم مي‌شکند و آن‌ها را با برنامه نرم‌افزاري يکپارچه که به ماجول‌هاي نرم‌افزاري تقسيم مي‌شود، جايگزين مي‌سازد. بدين ترتيب واحدهاي مالي، ساخت و انبارداده‌ها هنوز هم نرم‌افزار خودشان را دارند، با اين تفاوت که حالا نرم‌افزارها به يک‌ديگر لينک شده‌اند، به گونه‌اي که واحد مالي مي‌تواند با مراجعه به انبارداده‌ها از تحويل سفارش مطلع شود. اکثر نرم‌افزارهاي ERP انعطاف پذيرهستند، به گونه‌اي که شما مي‌توانيد بعضي از ماجول‌ها را نصب کنيد بدون اينکه نياز باشد تا کل بسته را بخريد. براي مثال، بسياري از شرکت‌ها فقط ماجول مالي يا منابع انساني ERP را نصب مي‌کنند.