استاندارد سازي کدهاي HTML ، CSS و .. در وب سايت شما
    ايجاد ساختار مناسب در وب سايت براي سهولت دسترسي موتورهاي جستجو به وب سايت شما
    بررسي رقباي شما
    بررسي کلمات کليدي مرتبط با محتواي وب سايت شما
    بهينه سازي متون وب سايت شما
    ايجاد لينکهاي مناسب و مرتبط با وب سايت شما براي افزايش PageRank و رتبه در موتورهاي جستجو
    تبليغات هدفمند