جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

ربات چه نوع ماشيني است؟

شرح :

تعريف ربات چيست

ربات از اجزاي تشکيل شده که به صورت زير است

  • مکانيکي
  • الکتريکي
ويژگي خطرناکي که ربات ها دارند تکرار آنها را خسته نمي کند،وقتي کاري انجام مي دهند درست انجام مي دهند و حواسش اصلا پرت نمي شود

ربات ها چگونه کار مي کنند

  • اثر کننده:شامل بازو،پا،دستحس گر:قطعات درون آن به کار برده شده مثل حواس کار مي کنند گرما و نور را حس مي کننئ
  • رايانه:مغزي که درون آن به کاربرده شده شامل الگوريتم ها مي شود
  • تجهيزات:ابزارو وسايل مکانيکي
شرکت طراحي سايت بهپردازان داراي خدمات ارائه دامنه و هاست  آماده همکاري با شما مي باشد.

مطالب مرتبط شرکت طراحي سايت بهپردازان:

طراحي بازاريابي شبکه اي

ساخت مالتي مديا

شرکت نرم افزاري