ريزموج (مايکروويو) زميني: ريزموج‌هاي زميني از گيرنده‌ها و فرستنده‌هاي زميني استفاده مي‌کنند. تجهيزات اين تکنولوژي شبيه به ديش‌هاي ماهواره‌است. مايکروويو زميني از دامنه‌هاي کوتاه گيگاهرتز استفاده مي‌کند، که اين سبب مي‌شود تمام ارتباطات به صورت ديد خطي محدود باشد. فاصله بين ايستگاه‌هاي رله (تقويت سيگنال) حدود ?? مايل است. آنتن‌هاي ريزموج معمولاً در بالاي ساختمان‌ها، برج‌ها، تپه‌ها و قله کوه نصب مي‌شوند.
    ماهواره‌هاي ارتباطي: ماهواره‌ها از ريزموج‌هاي راديويي که توسط جو زمين منحرف نمي‌شوند، به عنوان رسانه مخابراتي خود استفاده مي‌کنند.

ماهواره‌ها در فضا مستقر هستند؛ به طور معمول ????? مايل (براي ماهواره‌هاي geosynchronous) بالاتر از خط استوا. اين سيستم‌هاي در حال چرخش به دور زمين، قادر به دريافت و رله صدا، داده‌ها و سيگنال‌هاي تلويزيوني هستند.

    تلفن همراه و سيستم‌هاي پي سي اس: تلفن همراه و سيستم‌هاي پي سي اس از چندين فناوري ارتباطات راديويي استفاده مي‌کنند. اين سيستم‌ها به مناطق مختلف جغرافيايي تقسيم شده‌اند. هر منطقه داراي فرستنده‌هاي کم قدرت و يا دستگاه‌هاي رله راديويي آنتن براي تقويت تماس‌ها از يک منطقه به منطقه بعدي است.
    شبکه‌هاي محلي بي سيم: شبکه محلي بي سيم از يک تکنولوژي راديويي فرکانس بالا (مشابه سلول ديجيتالي) و يک تکنولوژي راديويي فرکانس پايين استفاده مي‌کند. شبکه‌هاي محلي بي سيم از تکنولوژِي طيف گسترده، براي برقراري ارتباط ميان دستگاه‌هاي متعدد در يک منطقه محدود، استفاده مي‌کنند. نمونه‌اي از استاندارد تکنولوژي بي سيم موج راديويي، IEEE است.
    ارتباطات فروسرخ: ارتباط فروسرخ، سيگنال‌هاي بين دستگاه‌ها را در فواصل کوچک (کمتراز ?? متر) به صورت همتا به همتا (رو در رو) انتقال مي‌دهد؛ در خط انتقال نبايد هيچ گونه شي اي قرار داشته باشد.