زوج به‌هم‌تابيده: زوج به‌هم‌تابيده يکي از بهترين رسانه‌هاي مورد استفاده براي ارتباطات راه دور مي‌باشد. سيم‌هاي زوج به‌هم‌تابيده، سيم تلفن معمولي هستند که از دو سيم مسي عايق که دو به دو به هم پيچ خورده‌اند درست شده‌اند. از زوج به‌هم‌تابيده براي انتقال صدا و داده‌ها استفاده مي‌شود. استفاده از دو سيم به‌هم‌تابيده به کاهش تداخل و القاي الکترومغناطيسي کمک مي‌کند. سرعت انتقال داده، دامنه‌اي از ? ميليون بيت درهر ثانيه تا ??? ميليون بيت در هر ثانيه، دارد.
    کابل هم‌محور: کابل هم‌محور به طور گسترده‌اي در سيستم‌هاي تلويزيون کابلي، ساختمان‌هاي اداري، و ديگر سايت‌هاي کاري براي شبکه‌هاي محلي، استفاده مي‌شود. کابل‌ها يک رساناي داخلي دارند که توسط يک عايق منعطف محصور شده‌اند، که روي اين لايه? منعطف نيز توسط يک رساناي نازک براي انعطاف کابل، به هم بافته شده‌است. همه? اين اجزا، در داخل عايق ديگري جاسازي شده‌اند. لايه عايق به حداقل رساندن تداخل و اعوجاج کمک مي‌کند. سرعت انتقال داده، دامنه‌اي از ??? ميليون تا بيش از ??? ميليون بيت در هر ثانيه دارد.
    فيبر نوري: کابل فيبر نوري شامل يک يا چند رشته از الياف شيشه‌اي پيچيده شده در لايه‌هاي محافظ مي‌باشد. اين کابل مي‌تواند نور را تا مسافت‌هاي طولاني انتقال دهد. کابل‌هاي فيبر نوري تحت تاثير تابش‌هاي الکترومغناطيسي قرار نمي‌گيرند. سرعت انتقال ممکن است به چند تريليون بيت در ثانيه برسد.