مهندسان نرم‌افزار طرفدار تکنولوژي‌ها و روشهاي عملي بسيار متفاوت و مختلفي هستند، که با هم ناسازگار هستند. اين بحث در سال‌هاي دهه ?? ميلادي شروع شد و ممکن است براي هميشه ادامه پيدا کند. مهندسان نرم‌افزار از تکنولوژي‌ها و روش‌هاي عملي بسيار متنوعي استفاده مي‌کنند. کساني که کار عملي مي‌کنند از تکنولوژي‌هاي متنوعي استفاده مي‌کنند: کامپايلرها، منابع کد، پردازشگرهاي متن. کساني که کار عملي مي‌کنند از روش‌هاي عملي بسيار متنوعي استفاده مي‌کنند تا تلاش‌هايشان را اجرا و هماهنگ کنند: برنامه‌نويسي در دسته‌هاي دونفري، بازبيني کد، و جلسات روزانه. هدف هر مهندس نرم‌افزار بايستي رسيدن به ايده‌هاي جديد خارج از الگوهاي طراحي شده قبلي باشد، که بايد شفاف بوده و به‌خوبي مستند شده باشد.

با وجود رشد فزاينده اقتصادي و قابليت توليد فزاينده‌اي که توسط نرم‌افزار ايجاد شده، هنوز هم بحث و جدل‌هاي ماندگار درباره کيفيت نرم‌افزار ادامه دارند.