كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : پیشینه مهندسی نرم‌افزار :

شرح : اصطلاح مهندسي نرم‌افزار پس از سال ???? ميلادي شناخته شد. اين اصطلاح طي نشست «مهندسي نرم‌افزار ناتو ????» (که در گارميش-پارتنکيرشن، آلمان برگزار شد) توسط رياست نشست فريدريش ال باوئر معرفي شد و از آن پس به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت.

اصطلاح مهندسي‌نرم‌افزار عموماً به معاني مختلفي به‌کار مي‌رود:

    به‌عنوان يک اصطلاح غير رسمي امروزي براي محدوده وسيع فعاليت‌هايي که پيش از اين برنامه‌نويسي و تحليل سامانه‌ها ناميده مي‌شد.
    به‌عنوان يک اصطلاح جامع براي تمامي جنبه‌هاي عملي برنامه‌نويسي رايانه، در مقابل تئوري برنامه‌نويسي رايانه، که علوم رايانه ناميده مي‌شود.
    به‌عنوان اصطلاح مجسم‌کننده طرفداري از يک رويکرد خاص نسبت به برنامه‌نويسي رايانه که اصرار مي‌کند، مهندسي نرم‌افزار، به‌جاي آنکه هنر يا مهارت باشد، بايد به‌عنوان يک رشته عملي مهندسي تلقي شود و از جمع‌کردن و تدوين روش‌هاي عملي توصيه‌شده به شکل متدولوژي‌هاي مهندسي نرم‌افزار طرفداري مي‌کند.
    مهندسي نرم‌افزار عبارتست از:

    کاربرد يک رويکرد سامانه‌شناسي، انتظام‌يافته، قابل سنجش نسبت به توسعه، عملکرد و نگهداري نرم‌افزار، که کاربرد مهندسي در نرم‌افزار است.
    مطالعه روش‌هاي موجود در استاندارد