جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : نرم‌افزار چيست؟ :

شرح : نرم افزار، مجموعه اي از برنامه هاي رايانه اي، رويه ها و مستندات است که انجام کارهاي مختلف بر روي يک سيستم رايانه اي را بر عهده دارد. عبارت "نرم افزار" براي نخستين بار توسط جان توکي در سال 1958 مورد استفاده قرار گرفت. در سطح بسيار ابتدايي، نرم افزار کامپيوتر، متشکل از زبان ماشين است که شامل گروهي از مقادير دودويي بوده و دستورالعمل پردازنده را تعيين مي کند. دستورالعمل پردازنده تغيير بيان از سخت افزار کامپيوتر در يک توالي از پيش تعريف شده مي باشد. به طور خلاصه، نرم افزار کامپيوتر، زباني است که اصطلاحاً به وسيل? آن يک رايانه، صحبت مي کند. انواع مختلفي از نرم افزار هاي رايانه اي وجود دارد و بايد ديد اقسام اصلي آنها کدامند؟

نرم افزار‌ها از منظرهاي مختلفي قابل دسته بندي و تقسيم مي باشند و متخصصين علوم رايانه اي با توجه به ابعاد مختلف نرم افزار به ارائ? تقسيم بندي هاي متفاوتي از اين پديد? فناورانه پرداخته اند.

 با توجه به اين نکته که هر تقسيم بندي مي بايستي فلسفه و فايده اي داشته باشد و از طرفي نرم افزار از دو بعد فني و حقوقي نيز امکان دسته بندي دارد، آنچه در پي مي آيد بر آن است که نرم افزار را از منظرهاي متفاوتي مورد دسته بندي و تحليل قرار دهد تا زوايا و ابعاد فني و حقوقي نرم افزار ، قدري روشن تر گردد؛ زيرا به نظر مي رسد، ميزان و شکل حمايت حقوقي با توجه به اجزا، مراحل و اقسام نرم افزار، متفاوت خواهد بود.