جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : دستورالعمل‌ها :

شرح : هر رايانه تنها داراي يک مجموعه کم تعداد از دستورالعمل‌هاي ساده و تعريف شده مي‌باشد. از انواع پرکاربردشان مي‌توان به دستورالعمل «محتواي خانه ??? را در خانه ??? کپي کن!»، «محتواي خانه ??? را با محتواي خانه ??? جمع کن، نتايج را در خانه ??? کن!»، «اگر محتواي خانه ??? برابر با صفر است، به دستورالعمل واقع در خانه ??? رجوع کن!».

دستورالعمل‌ها در داخل رايانه بصورت اعداد مشخص شده‌اند - مثلاً کد دستور العمل (copy instruction) برابر ??? مي‌تواند باشد. مجموعه معين دستورالعمل‌هاي تعريف شده که توسط يک رايانه ويژه پشتيباني مي‌شود را زبان ماشين مي‌نامند. در واقعيت، اشخاص معمولاً به زبان ماشين دستورالعمل نمي‌نويسند بلکه بيشتر به نوعي از انواع سطح بالاي زبان‌هاي برنامه‌نويسي، برنامه‌نويسي مي‌کنند تا سپس توسط برنامه ويژه‌اي (تفسيرگرها (interpreters) يا همگردان‌ها (compilers) به دستورالعمل ويژه ماشين تبديل گردد. برخي زبان‌هاي برنامه‌نويسي از نوع بسيار شبيه و نزديک به زبان ماشين که اسمبلر (يک زبان سطح پايين) ناميده مي‌شود، استفاده مي‌کنند؛ همچنين زبان‌هاي سطح بالاي ديگري نيز مانند پرولوگ نيز از يک زبان انتزاعي و چکيده که با زبان ماشين تفاوت دارد بجاي دستورالعمل‌هاي ويژه ماشين استفاده مي‌کنند.