جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

معناي واژه فارسي رايانه

شرح :

واژه? رايانه از مصدر رايانيدن ساخته شده که در فارسي ميانه به شکلِ r?y?n?dan و به معناي «سنجيدن، سبک و سنگين کردن، مقايسه کردن» يا «مرتّب کردن، نظم بخشيدن و سامان دادن» بوده‌است. اين مصدر در زبان فارسي ميانه يا همان پهلوي کاربرد فراواني داشته و مشتق‌هاي زيادي نيز از آن گرفته شده بوده است. برايِ مصدر رايانيدن/ راياندن در فرهنگ واژه دهخدا چنين آمده:

راياندن
 (مص) رهنمائي نمودن به بيرون. هدايت کردن. (ناظم الاطباء).

شکلِ فارسي ميانه? اين واژه r?y?n?dan بوده و اگر مي‌خواسته به فارسي نو برسد به شکل رايانيدن/ راياندن درمي‌آمده. (بسنجيد با واژه‌يِ فارسيِ ميانه‌يِ ?g?h?n?dan که در فارسيِ نو آگاهانيدن/ آگاهاندن شده‌است).