اگر وب سايت شما وسيله امرار معاش تان است ، پس ممکن است براي شما اين تصور پيش بيايد که هيچ حدي از بحث امنيت رمز عبور نخواهد توانست باعث احساس امنيت شما شود. اگر سايت براي شما اهميت حياتي دارد و به خصوص کسب و کار شما به ان گره خورده است ، پس بايد به سمت استفاده از سرور مجازي (VPS) برويد تا بتوانيد با آرامش خاطر بيشتري از وب سايت خود استفاده نماييد.
سرور مجازي به علت جدايي از سايت هاي ديگر، ذاتا امن تر از هاست هاي معمولي است. شما مي توانيد روي آن فايروال را سفارشي کرده و به نصب تدابير امنيتي ديگر که اکثر ميزبان ها اجازه استفاده از آن را در هاست هاي معمولي نمي دهند، بپردازيد. در واقع ، سرور مجازي اجازه مي دهد تا شما نقش فعال تري در زمينه امنيت وب سايت خود ايفا کنيد.