كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


نام دوره : ساخت حرفه اي مالتي مديا


رديفشماره جلساتموضوع تدريسمبحث
1جلسه اولروشهاي ساخت انيميشن دوبعدي  
2جلسه دومآموزش اکشن اسکريپت 2 و 3 مقدمه اکشن
3جلسه سوماينترفيسساخت اينترفيس دايناميک
4جلسه چهارمساخت تورساخت تور مجازي گردشگري
5جلسه پنجمماشين حساب ساخت ماشين حساب
6جلسه ششمساخت Player ساخت Player اختصاصي ويدئو
7جلسه هفتماستفاده از Xml استفاده از Xml براي آلبوم عکس
8جلسه هشتماستفاده از فونت فارسياستفاده از فونت فارسي براي متون طولاني با قابليت زوم در فلش ( براي اولين بار در ايران)
9جلسه نهمساخت سي ديساخت سي دي هاي آموزشي درسي
10جلسه دهمساخت autorun ساخت autorun مانند king,lord,gerdoo,...
11جلسه يازدهمساخت بازيساخت بازي تانک
12جلسه دوازدهمشبيه سازي ساخت محيطهاي شبيه سازي نرم افزاري
13جلسه سيزدهمنشانگرساخت انواع نشانگر mouse
14جلسه چهاردهم اسکروالساخت اسکروال بار (scroll bar ) براي متن
15جلسه پانزدهمفايلهاي PDF , HTMLاستفاده از فايلهاي PDF , HTML در MMB
16جلسه شانزدهمتکنيک ساخت پروژه هايتکنيک ساخت پروژه هاي چند قسمتي
17جلسه هفدماستفاده از صدااستفاده از صدا و تکنيکهاي آن
18جلسه هجدهمبرنامه هاي Interactive ساخت برنامه هاي Interactive ( تعاملي )
19جلسه نوزدهمبرنامه هاي Interactiveساخت برنامه هاي Interactive ( تعاملي )
20جلسه بيستمساخت انواع منو ساخت انواع منو و افکت با ماسک