شرکت طراحي سايت بهپردازان

كليه حقوق اين سايت مربوط به شرکت نرم افزاري بهپردازان - شركت طراحي سايت بهپردازان مي باشد

شرکت طراحي سايت بهپردازان طراحي سايت حرفه اي شما

شرکت طراحي سايت بهپردازان ارائه خدمات هاستينگ

شرکت نرم افزاري بهپردازان توليد نرم افزار سفارشي
تجزيه و تحليل سیستم حضور و غیاب فروشگاه دتکا

فصل سوم :

طرح پيشنهادي uml   براي يك سايت تجارت الكترونيك

UML زبان استاندارد جهاني براي مدل‌سازي

برنامه نويسي شي گراء ( OOP ) ، از اوايل  سال 1960 مطرح  گرديد . برنامه نويسي شي گراء با اينکه  بعنوان يک ايده جديد مطرح شده بود ولي بسرعت زبان هاي مدل سازي شي گراء براي پوشش ايده فوق ، مطرح و پياده سازي گرديدند. در فاصله سال هاي 1970 تا اواخر 1980 چندين زبان مدل سازي شي گراء پياده سازي گرديد . تعداد زبان ها ي مدل سازي شي گراء در سال 1995 به بيش از پنجاه نمونه رسيده بود .

مزيت استفاده از UML ، تفکر مبتني بر برنامه نويسي شي گراء است .بلاک هاي اوليه ايجاد UML  کلاس ، خصلت و متد  ناميده مي شوند. دياگرام هاي کلاس UML تمام سه عنصر OOP را در يک دياگرام مناسب  نمايش مي دهند .

مدل‌سازي (Modelling) چيست؟

مدل‌سازي يكي از تكنيك‌هاي ذهني بشر مي‌باشد كه نه تنها براي اهداف علمي، بلكه براي انجام امور روزمره بشر به دفعات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مدل‌سازي به طور كلي يعني شبيه‌سازي يك محيط با اندازه‌هاي متفاوت و از محيط واقعي و احتمالا مواد و مصالحي متمايز از جنس مواد و مصالح محيط مدل شده. در مدل‌سازي ابتدا اجزاي محيط واقعي انتخاب شده و متناسب با هدف مورد نظر از مدل‌سازي خصوصياتي از هريك از اجزاي واقعي انتزاع مي‌شود، يعني به ازاي هزيك از اجزاي محيط واقعي يك موجوديت تجريدي ساخته مي‌شود و با برقراري ارتباطي مشابه با ارتباط اجزاي واقعي، در ميان موجوديت‌هاي تجريدي، محيط واقعي مدل مي‌شود.

 

 

 

 

مي‌توان گفت كه هدف از مدل‌سازي دو چيز مي‌باشد:

الف)شناخت(exploration)

ب)تبيين(specification)

 

تعريف UML

UML يك زبان مدل سازي بصري ايجاد مي‌كند، به نحوي كه سازندگان سيستم را قادر مي‌سازد تا طرحهاي كلي را توليد و به سادگي موضوعات را درك نمايند و مكانيزمي كارآ براي

UML شامل عناصر گرافيكي است كه از تركيب آنها نمودارهاي UML شكل مي‌گيرند

استفاده از نمودارهاي مختلف جهت ارائه ديدگاههاي گوناگون از سيستم است. اين مجموعه از ديدگاهها را يك مدل مي‌نامند.

در پايان توجه داشته باشيد كه يك مدل UML بيان مي‌كند كه چطور يك سيستم بايد انجام شود، ولي چگونگي انجام آن را نمي‌گويد.

دياگرام هاي (مدل) UML

UML يک ابزار ويژوال بوده و از انواع متفاوتي دياگرام استفاده مي نمايد . هر يک از دياگرام هاي  UML ، امکان مشاهده يک سيستم نرم افزاري را از ديدگاههاي متفاوت و با توجه به درجات متفاوت Abstraction در اختيار پياده کنندگان قرار مي دهد كه مي‌توان روي آنها آزمايش انجام داده و تغييراتي اعمال نماييم تا به اين وسيله سيستم مورد نظر را بهتر درك كرده و آن را توسعه دهيم. برخي از دياگرام هاي UML عبارتند از :

انواع نمودارهاي UML

         نمودار كلاس ( Class Diagram )

         نمودار شيء ( Object Diagram )

         نمودار حالت ( State Diagram )

         نمودار توالي ( Sequence Diagram )

         نمودار فعاليت ( Activity Diagram )

         نمودار همكاري ( Collaboration Diagram )

         نمودار جزء ( Component Diagram )

         نمودار استقرار ( Deployment Diagram )

طراحي UML

عامل هاي موجود در سيستم:

·        مشتري : در سيستم مشتري به کسي گفته مي شود که از شرکت و يا سازمان موردنظر کالا و يا خدماتي را خريداري کند.

·        مديريت : مدير راهبري سايت

·        تلفن همراه : کالاي قابل فروش در سيستم

·        سفارش :اطلاعات ثبت شده جهت خريد يک مشتري

سناريوهاي پيشنهادي موجود در سيستم :

در اولين گام صرفا نيازهاي مشخص شدند. تحليلگر شايد هيچگونه درکي از نيازهاي تعيين شده و مورد و کاربرد آنها نداشته باشد. لذا ، جهت درک نيازها به تحليل سيستم مي پردازد.براي اين منظور موارد استفاده و بهره وري هاي سيستم را مشخص مي کند. هدف از تعيين موارد استفاده از سيستم  ، تحليل نيازمنديهاي مشخص شده است. به اين ترتيب که ، مشخص مي کنند سيستم چه بهره و مورد استفاده اي دارد و بهره وران چه افراد و يا سازمانهايي مي باشند. به اين ترتيب سيستم بر اساس کارايي هاي خود مورد شناسايي قرار مي گيرند. براي هر نياز تعيين شده , بايد مورد استفاده را مشخص نمود. در ادامه زير سيستمها ،  دياگرام مورد استفاده براي هر زير سيستم شرح هر مورد استفاده در قالب سناريو و دياگرام توالي و همکاري اشيا ارائه مي شود

 

 

 

 

 

تجزيه وتحليل سیستم حضور و غیاب فروشگاه دتکا

شكل 1-3 سناريو ي اول : محيط و محدوده سيستم:

 

 

نمودار توالي ( Sequence )

         كلاس و شيء اطلاعات ايستا ارائه مي‌كنند ولي توالي نمايشگر تعاملات پويا در طول زمان مي‌باشد.

تجزيه وتحليل سیستم حضور و غیاب فروشگاه دتکا

شكل2-3  نمودار توالي

 

تجزيه وتحليل سیستم حضور و غیاب فروشگاه دتکا

 

 

شكل3-3  نمودار login (پيشنهادي)

 

 

تجزيه وتحليل سیستم حضور و غیاب فروشگاه دتکا

شكل4-3 نمودار توالی SignIn

 

تجزيه وتحليل سیستم حضور و غیاب فروشگاه دتکا

 

 

 

شكل 5-3  نمودار همکاری SignIn

 

 

نمودار كلاس ( Class ) :

شامل گروهي از اشياء كه داراي صفات و رفتاري مشابه هستند.

نشاندهنده نوع عمليات مرتبط با کلاس است . در UML آيتم هاي موجود در اين بخش را  "عمليات " ( Operations ) ، ودر برخي از زبان هاي برنامه نويسي نظير ويژوال بيسيک دات نت ، به آنان "متد" گفته مي شود . متدها ، نحوه ارتباط برنامه نويسان با يک کلاس را مشخص مي نمايند. هر متد عمليات خاصي را در ارتباط با يک کلاس انجام خواهد داد.اگر خصلت ها را بمنزله اسامي در يک جمله در نظر بگيريم ، مي توان متدها  را بمنزله افعال موجود در يک جمله در نظر گرفت .

مانند ماشين لباسشويي. همه ماشينهاي لباسشويي داراي صفات و رفتارهايي مشابه هستند.

 

 

تجزيه وتحليل سیستم حضور و غیاب فروشگاه دتکا

 

شكل 6-3   DB Class (پيشنهادي)

نمودار جزء ( Component Diagram )

اين نمودار بيشتر درگير در زمينه نرم افزارهاي سيستمهاي كامپيوتري است.

 

تجزيه وتحليل سیستم حضور و غیاب فروشگاه دتکا

شكل 7-3   نمودار جزء ( Component Diagram ) (پيشنهادي)

 

نمودار فعاليت ( Activity )

در داخل يك مورد كاربرد يا داخل رفتار يك شيء اتفاق مي‌افتد و به صورت ترتيبي است.

 

تجزيه وتحليل سیستم حضور و غیاب فروشگاه دتکا

شكل 8-3  Activity Diagram (پيشنهادي)

 

تجزيه وتحليل سیستم حضور و غیاب فروشگاه دتکا

شكل 9-3 کلاس ارتباط فرم ها (پيشنهادي)

 

 

 

 

تجزيه وتحليل سیستم حضور و غیاب فروشگاه دتکا

شكل 10-3  کلاس کنترلي(پيشنهادي)

 

تجزيه وتحليل سیستم حضور و غیاب فروشگاه دتکا

شكل 11 -3 کلاس جستجو(پيشنهادي)