شرکت طراحي سايت بهپردازان

كليه حقوق اين سايت مربوط به شرکت نرم افزاري بهپردازان - شركت طراحي سايت بهپردازان مي باشد

شرکت طراحي سايت بهپردازان طراحي سايت حرفه اي شما

شرکت طراحي سايت بهپردازان ارائه خدمات هاستينگ

شرکت نرم افزاري بهپردازان توليد نرم افزار سفارشي
تجزيه و تحليل سیستم تاکسی سرویس

کلاس دیاگرام

تجزیه و تحلیل سیستم تاکسی سرویس

 

کلاس ثبت نام

تجزیه و تحلیل سیستم تاکسی سرویس

 

کلاس جستجوی مقصد

تجزیه و تحلیل سیستم تاکسی سرویس

 

کلاس ارسال راننده

تجزیه و تحلیل سیستم تاکسی سرویس

 

 

 

UseCase Diagram

تجزیه و تحلیل سیستم تاکسی سرویس

 

 

روند ثبت نام

تجزیه و تحلیل سیستم تاکسی سرویس

تجزیه و تحلیل سیستم تاکسی سرویس

 

روند جستجو

تجزیه و تحلیل سیستم تاکسی سرویس

تجزیه و تحلیل سیستم تاکسی سرویس

 

نمودار حالت

تجزیه و تحلیل سیستم تاکسی سرویس

نمودار وضعیت درخواست مشتری

تجزیه و تحلیل سیستم تاکسی سرویس