شرکت طراحي سايت بهپردازان

كليه حقوق اين سايت مربوط به شرکت نرم افزاري بهپردازان - شركت طراحي سايت بهپردازان مي باشد

شرکت طراحي سايت بهپردازان طراحي سايت حرفه اي شما

شرکت طراحي سايت بهپردازان ارائه خدمات هاستينگ

شرکت نرم افزاري بهپردازان توليد نرم افزار سفارشي
تجزيه و تحليل سایت داروخانه آنلاین

 

کلاس موجودیتی

 

 

 

 

 

 

 

کلاس کنترلی

 

کلاس مرزی

 

ارتباط بین کلاس ها

 

 

 

 

 

نمودار ترتیبی

نمودار هماهنگی

 

 

نمودار فعالیت

نمودار حالت