شرکت طراحي سايت بهپردازان

كليه حقوق اين سايت مربوط به شرکت نرم افزاري بهپردازان - شركت طراحي سايت بهپردازان مي باشد

شرکت طراحي سايت بهپردازان طراحي سايت حرفه اي شما

شرکت طراحي سايت بهپردازان ارائه خدمات هاستينگ

شرکت نرم افزاري بهپردازان توليد نرم افزار سفارشي
تجزيه و تحليل مجتمع ساختمانی

 

کلاس پایگاه داده

موجودیت های اصلی :

مشخصات مالکین ، واحد های ساختمان ، پارکینگ ها .

موجودیت های فرعی : سرایداران .

 

 

 

 

 

 

کلاس ارتباط بین فرمها

این کلاس روند کاری کلاس فرمها را مشخص می نماید .

کاربر پس از ورود به فرم ورود به سیستم و زدن کلمه کاربری و رمز عبور و مشخص شدن وضعیت عملیات مورد نظر خود را انجام می دهد .

 

 

 

کلاس کنترلی

کنترل عملیات در این سیستم در سه مرحله اجرا می گردد .

ورود کاربر ، ورود کد واحد ها ، برقراری ارتباط با بانک .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس جستجوی کاربر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Diagram

امور کاربری : ورود به سیستم ، خروج از سیستم ، تغییر رمز عبور .

 

امور پشتیبانی : پشتیبان گیری از کل بانک به صورت سی دی و هارد دیسک .

 

 

 

درج اطلاعات :

ثبت مبالغ و شارژ های همسایه ها .

ورود و ویرایش و حذف وضعیت مالی ، پارکینگ و واحد ها.

گزارشات :

واحد ها ، پرداختها ، بدهی مالی و ماهها .

 

 

 

 

نمودار ترتیبی شارژ

نمودار هماهنگی شارژ

 

نمودار فعایلت دریافت شارژ